Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
SE-113 30  Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 5191 1600
Fax: +46 8 5191 1690

Kundeservice

Hvis du har spørsmål eller ønsker å rapportere en uønsket hendelse med en medisin fra Bluefish, ber vi deg kontakte vår avdeling for legemiddelkontroll:

E-post: drugreaction@bluefishpharma.com

Nedenfor ser du hvilken informasjon vi trenger for å lage en gyldig rapport.

  1. Opplysninger om vedkommende som opplevde bivirkningen(e), for eksempel alder, kjønn navn og initialer.
  2. Opplysninger om hvem du er, hvis det ikke var deg som opplevde bivirkningen(e). Relevante opplysninger kan være navn eller initialer eller om du er en helsearbeider, farmasøyt, pårørende osv.
  3. Opplysninger om medikamentet, for eksempel navn, styrke og formel.
  4. Opplysninger om bivirkningen(e). Så mange detaljer som mulig, inkludert hendelsesforløpet, om mulig.

All tilleggsinformasjon vi mottar, vil kunne gjøre rapporten bedre. Slik informasjon kan være aktuelle sykdommer, andre medisiner man tar samtidig, om bivirkningen(e) vedvarer eller ikke, om behandlingen er stoppet eller ikke, sykehistorie osv.

Selv om du ikke skulle ha nok informasjon til å oppfylle de fire kriteriene ovenfor, bør du ikke nøle med å sende oss den informasjonen du har tilgjengelig.

Merk at vi bare kan svare på spørsmål vedrørende Bluefish-produkter.

Hvis du har generelle helsespørsmål eller spørsmål om behandlingen din, bør du rådføre deg med helsepersonell.

Bluefish følger løpende med på sikkerheten til produktene sine ved å innhente informasjon om uønskede hendelser i forbindelse med bruk av Bluefish’ medisinske produkter. Det kan være at vi kontakter deg for å få vite mer om rapporten din.

Personvernerklæring

Vi samler inn personopplysninger om deg når du sender inn en rapport om en uønsket hendelse. Slike opplysninger blir behandlet for å dokumentere henvendelsen din på en ordentlig måte, og for å oppfylle lovpålagte krav til legemiddelkontroll. Opplysningene du oppgir, kan bli delt internt i Bluefish-selskapet, herunder avdelinger i andre land, og med offentlige tilsynsmyndigheter, herunder Det europeiske legemiddelkontor, i samsvar med gjeldende lov.