Bluefish Pharma Sp z.o.o.
North Gate, Bonifraterska 17 street,
00-203 Warsaw,
Poland
Tel: +48 22 332 59 05
info-pl@bluefishpharma.com

Obsługa klientów

Jeżeli mają Państwo pytania lub chcą Państwo zgłosić jakieś zdarzenie niepożądane, dotyczące leku produkowanego przez firmę Bluefish, prosimy skontaktować się z naszym Działem Nadzoru nad Bezpieczeństwem Produktu Leczniczego) (Pharmacovigilance).

Mail: drugreaction@bluefishpharma.com

Poniżej podajemy wykaz informacji potrzebnych do sporządzenia prawidłowego raportu.

  1. Dokładne dane osoby, która doznała zdarzenia niepożądanego/zdarzeń niepożądanych, czyli wiek, płeć, imię i nazwisko lub inicjały.
  2. Dokładne dane na temat tego, kim Pan(i) jest, jeśli nie jest Pan(i) osobą, która doznała zdarzenia niepożądanego/zdarzeń niepożądanych. Istotnymi danymi są imię oraz nazwisko lub inicjały, czy jest Pan(i) osobą pracującą w zawodzie medycznym, farmaceutą, krewnym/osobą bliską itp.
  3. Dokładne dane na temat leku, czyli jego nazwa, siła/dawka oraz skład.
  4. Dokładny opis zdarzenia niepożądanego/zdarzeń niepożądanych. Jeśli to możliwe należy podać jak najwięcej szczegółów, w tym na temat przebiegu zdarzenia.

Każde dodatkowe informacje podane w raporcie sprawią, że zyska on na wartości. Chodzi na przykład o informacje na temat trwających schorzeń, innych leków podawanych w tym samym czasie, czy zdarzenie niepożądane/zdarzenia niepożądane nadal trwa(ją) czy też nie, czy wstrzymano leczenie czy też nie, historia choroby itp.

Nawet jeśli nie dysponuje Pan(i) informacjami spełniającymi 4 przedstawione powyżej kryteria, prosimy nie wahać się przesyłać nam informacji, którymi Pan(i) dysponuje.

Prosimy zauważyć, że jesteśmy w stanie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące specyficznie produktów firmy Bluefish.

Jeżeli będą mieli Państwo pytania ogólne dotyczące chorób lub Państwa kuracji, wówczas prosimy skontaktować się z profesjonalnym pracownikiem służby zdrowia.

Firma Bluefish nieustannie monitoruje bezpieczeństwo swoich produktów poprzez gromadzenie informacji na temat zdarzeń niepożądanych, dotyczących produktów medycznych firmy Bluefish. Możemy potrzebować skontaktować się z Państwem, aby uzyskać więcej szczegółów na temat Państwa zgłoszenia.

Informacja w sprawie ochrony prywatności

Firma nasza zbiera dane osobowe na temat Państwa w związku ze zgłaszaniem przez Państwa zdarzeń niepożądanych. Te informacje są przetwarzane w celu odpowiedniego udokumentowania Państwa reakcji i w celu spełnienia wymagań nadzoru farmaceutycznego. Dostarczone przez Państwa informacje mogą być udostępniane przez firmę Bluefish globalnie oraz zgodnie z obowiązującym prawem przekazywane władzom regulacyjnym, włącznie z Europejską Agencją Leków (European Medicines Agency).