Press Releases

Mon, 12 Jun 2017

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen i Bluefish Pharmaceuticals AB (Publ), 556673-9164 (”Bolaget”) föreslår att årsstämman den 21 juni 2017 beslutar om ändring av bolagsordningen. Förslaget innebär ändring av § 5 i bolagsordningen på så sätt att bara ett aktieslag ska kunna ges ut och finnas.

Enligt nuvarande § 5 i bolagsordningen kan Bolaget ge ut aktier av två slag, betecknade serie A och serie B. Styrelsen föreslår att det bara ska finnas, och att Bolaget bara ska kunna ge ut aktier av ett slag, s k stamaktier.

 

For more information, contact

 

Berit Lindholm, CEO Bluefish Pharmaceuticals 

Tel. 46 8 519 116 00

Email: berit.lindholm@bluefishpharma.com

 

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN