Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
SE-113 30  Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 5191 1600
Fax: +46 8 5191 1690

Kundeservice

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at rapportere en bivirkning, som vedrører et præparat fra Bluefish, kan du kontakte vores afdeling for lægemiddelovervågning:

e-mail: drugreaction@bluefishpharma.com

Nedenfor er de nødvendige oplysninger, vi skal bruge for at lave en gyldig rapport.

  1. Nærmere oplysninger om, hvem der oplevede bivirkningen(erne), såsom alder, køn, navn eller initialer.
  2. Nærmere oplysninger om hvem du er, hvis ikke den person, der oplevede bivirkningen(erne). Relevante nærmere oplysninger er navn eller initialer, og om du er sundhedsplejer, apoteker, familie osv.
  3. Nærmere oplysninger om lægemidlet, såsom navn, styrke og formulering.
  4. Nærmere oplysninger om bivirkningen(erne). Så mange nærmere oplysninger som muligt, herunder forløbet af bivirkningen(erne), hvis det er muligt.

Alle yderligere oplysninger, vi modtager, vil gøre rapporten bedre. Sådanne oplysninger kan være vedvarende sygdom(me), anden samtidig medicin, om bivirkningen(erne) er vedvarende eller ej, om behandlingen er stoppet eller ej, medicinsk historik osv.

Også selvom du ikke har de nødvendige oplysninger for at opfylde de 4 ovenstående kriterier, er du velkommen til at sende os de oplysninger, du har til rådighed.

Bemærk, at vi udelukkende kan svare på spørgsmål, som specifikt vedrører Bluefish-produkter.

Hvis du har generelle spørgsmål om sygdomstilstande eller din behandling, skal du tage kontakt til sundhedsfagligt personale.

Bluefish overvåger kontinuerligt sine produkters sikkerhed ved at indsamle information om bivirkninger, som vedrører medicinalprodukter fra Bluefish. Vi vil eventuelt kontakte dig for at bede om yderligere oplysninger vedrørende din rapportering.

Fortrolighedsbekendtgørelse

Vi indsamler personoplysninger fra dig i forbindelse med indrapportering af bivirkninger. Disse oplysninger behandles med det formål at dokumentere din bivirkning korrekt samt at overholde kravene i lægemiddelovervågningslovgivningen. De oplysninger, som du afgiver, kan blive delt internt i Bluefish på globalt plan og med myndigheder, blandt andet Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), i overensstemmelse med loven.